Privacy

1. Voorwaarden

Door de site te bezoeken op https://nl.codycross.com.br stemt u ermee in om te voldoen aan de servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden om deze site te gebruiken of te gebruiken.

2. Disclaimer van aansprakelijkheid

De materialen op de site van nl.codycross.com.br worden "as is" verstrekt. www.codycross.com geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst alle aansprakelijkheid af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere inbreuk op rechten . Bovendien maakt en.codycross.com geen verklaringen of verklaringen af over de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op uw site of anderszins gerelateerd aan deze materialen of op sites gelinkt aan deze site.

3. Beperkingen

In geen geval zal en.codycross.com of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om het materiaal te gebruiken op www .codycross.com.br website, zelfs als nl.codycross.com.br of een gemachtigde vertegenwoordiger van nl.codycross.com.br mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

4. Nauwkeurigheid van materialen

De materialen die verschijnen op de site van nl.codycross.com.br kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. nl.codycross.com.br garandeert niet dat enig materiaal op uw site juist, volledig of actueel is. nl.codycross.com.br kan op elk moment wijzigingen aanbrengen in het materiaal op zijn site, zonder voorafgaande kennisgeving. Echter, nl.codycross.com.br verplicht zich niet om de materialen bij te werken.

5. Koppelingen

nl.codycross.com.br heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan uw site beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gekoppelde site. En je kunt ons de wil vertellen

6. Wijzigingen

nl.codycross.com.br kan deze servicevoorwaarden voor uw site te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving bekijken. Door deze site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de huidige versie.

Denk eraan dat we een fansite zijn van de Game CodyCross

Kies taal

CodyCross - Respostas - Todos os Níveis CodyCross - Antworten - Alle Ebene CodyCross - Cevaplar - Tüm Seviyeler CodyCross - Respuestas - Todos los niveles CodyCross - Réponses - Todos os Níveis CodyCross - Risposte - Tutti i livelli CodyCross - Antwoord - Alle niveaus CodyCross - Answer - All Levels CodyCross - Ответы - все уровни
Carregando Comentários ;)